Celníci na Olomoucku odhalili patnáct nelegálně pracujících cizinců

Olomoučtí celníci provedli v průběhu tohoto týdne kontrolní akce, které byly zaměřeny na dodržování zákona o zaměstnanosti. Při prověřování několika desítek osob odhalili patnáct nelegálně pracujících cizinců. Ti neměli platné povolení k vykonávání zaměstnání a někteří z nich dokonce nepředložili ani platná pobytová víza. Nejedná se však o ojedinělé případy, v letošním roce bylo odhaleno již 41 nelegálně zaměstnaných cizinců. 

Kontrolu celníci provedli na předem vytipované stavbě nedaleko centra Olomouce a následně také v potravinovém skladě.

Při prověřování několika desítek osob pocházejících převážně z východní Evropy zjistili, že patnáct z nich vykonává práci bez platného povolení k zaměstnání. Ve všech patnácti případech se jednalo o osoby ukrajinské národnosti. Někteří z nich nebyli schopni předložit ani platná pobytová víza,” uvedl ke kontrolám na pracovišti mluvčí Celní správy David Kubenz. 

Zásadní motivací pro páchání přestupků v této oblasti je zejména ekonomický faktor, kdy za nelegálně zaměstnané cizince zaměstnavatel nehradí zdravotní pojištění. V tomto případě zaměstnavatelům, kteří umožnili cizincům výkon nelegální práce,  hrozí pokuta až do výše 10 milionů korun.

Zjištěná porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti budou postoupena Celním úřadem pro Olomoucký kraj k dalšímu řízení na místně příslušný Oblastní inspektorát práce.

V letošním roce celníci v rámci Olomouckého kraje odhalili už 41 nelegálně zaměstnaných cizinců. V obdobných kontrolách budou i nadále pokračovat.

Související články

Nejpopulárnější